Komunikat głosowy

Komunikat głosowy który chcemy aby był wemitowany na echolink SQ2YC można przygotować wykorzystując do tego dostepne syntezatory mowy. Jeśli treść komunikatu jest krótka można skorzystać z strony:

https://responsivevoice.org/text-to-speech-languages/polski-syntezator-mowy/

lub nagrać w kilku częściach i połączyć pożniej w jedna całość.

Można użyć program Speech2Go w wersji "trial" do jedego miesiąca

http://harposoftware.com/en/2-main/s-1/index/language-polish

Po wybraniu rodzaju głosu na mamy dostępną opcje pobrania wersji testowej

"Download here and test a free, fully functioning 30-day trial version of the voice."

Tu jest opisane gdzie ta opcja dostępna: http://harposoftware.com/en/content/10-trial

Do nagrywania komunkatów które są odtwarzane z syntezatorów mowy warto użyć programu "Audacity" http://www.audacityteam.org/

Podłączjąc wyście sluchakowe karty do wrejscia mikrofonowego możemy zrejestrować odtwrzany komunikat i natępnie możemy w tym prtogramie zrobić korekty np usunąć niepotrzebne przerwy czy np wzmocnić zapis przed eksportem do pliku wav. Warto pamietać aby ustawić w programie tryb MONO i 16000 krok  próbkowania.

Published on