Lista polskich węzłów echolinku

 

Aby połączyć się z wybranym węzłem echolinka należy trzymając wcisnięte PTT wybrać tonowo (DTMF) numer węzła i zakończyć znakiem na przykład: 662284#

Aby rozłączyć się z wcześniej połączonym węzłem należy trzymając wciśniete PTT wybrać tonowo (DTMF) znak #

Published on